تابلو فشار ضعیف

IMG_2818

فشار ضعیف این پستها طبق طرح های استاندارد شرکت توزیع برق تهران ساخته می شود . این تابلو ها در طرح ریتال باورق ۲ میلیمتر بصورت تک درب یا دو درب ساخته شده و با رال رنگ پودری ۷۰۳۲ رنگ آمیزی میگردد. شینه های استفاده شده در این تابلو ها دارای رنگ بندی قرمز ، زرد و مشکی و آبی برای نول می باشد. در ساخت این تابلو ها از استانداردهای IEC439,60529, VDE 0660,500 استفاده شده است.

نام:

تابلو فشار ضعیف