تابلوهای فشار متوسط

mv2

این شرکت قادر به ساخت انواع تابلوهای برق فشار متوسط (ایستاده و دیواری) می باشد . همچنین دیگر محصولات تولیدی این شرکت شامل کنترل ، خازنی ، بارانی ، تابلوهای توزیع روشنایی و… طبق سفارش مشتری و استانداردهای جهانی تولید می شود.

نام:

تابلوهای فشار متوسط