تجهیزات تست

تجهیزات تست فشار متوسط

 • -تزریق ولتاژ   (۱۰۰KV-AC)-(Hipot) 
 • -تزریق ولتاژ  (۱۴۰ KV-DC)-(Hipot) 
 • -تست صاعقه (۱۲۵KV- IMPULSE)

تجهیزات تست فشار ضعیف

 • تزریق ولتاژ (۰-۵۰۰۰V/AC) (Hipot)         
 • تزریق جریان   (۴۰۰A/AC)    
 • تست میگر   (۰-۲۵۰۰V up to 20GΩ) (Meger)          
 • تست پیوستگی   (Continuity)
 • تست دشارژ
 • تست نشتی جریان (limits from 0.1 mA to 20 mA)
 • تست های اندازه گیری
 •  (Apparentpower,CosΦ,Voltage,Current,Frequency,…)

تجهیزات تست رنگ

 • تست ضخامت فیلم رنگ
 • چسبندگی رنگ
 • تست مقاومت در برابر ضربه
 • تست مقاومت در برابر خمش
 • تست PH meter
 • تجهیزات تست تیتراسیون