نیروی انسانی

پرسنل متخصص و فنی ، توانمند و مسئولیت پذیر بزرگترین سرمایه شرکت پیشرو تابلو بشمار می آید و این شرکت پیشرفت و سربلندی   خود را مرهون خدمات و تلاش مستمر این عزیزان می داند